بولتن اقتصادی
1400/05/28
00:25
نیویورک تایمز: دولت بایدن دسترسی طالبان به صندوق بین‌المللی پول را مسدود می‌کند نیویورک تایمز به نقل از یک مقام از خزانه‌داری آمریکا: 🔹صندوق بی...

نیویورک تایمز: دولت بایدن دسترسی طالبان به صندوق بین‌المللی پول را مسدود می‌کندنیویورک تایمز به نقل از یک مقام از خزانه‌داری آمریکا:🔹صندوق بین‌المللی پول منابعی مالی را هفته آینده به افغانستان واگذار می‌کند و دولت آمریکا قصد دارد دسترسی طالبان به این پول را مسدود کند.

انتهای خبر

0
0