بورس۲۴
1401/01/29
09:00
عملکرد ۳ ماهه «ساربیل» را اینجا ببینید

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴ ،شرکت سیمان آرتا اردبیل گزارش عملکرد ۳ ماهه نخست خود را منتشر نمود.

عملکرد 3 ماهه «ساربیل» را اینجا ببینید

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ،شرکت سیمان آرتا اردبیل گزارش عملکرد ۳ ماهه نخست خود را منتشر نمود.


ساربیل در فصل اول سود ۶۰۸ ریالی به ازای هر سهم به دست آورد این در حالی است که سود هر سهم شرکت در مدت مشابه سال ۱۳۹۹ رقم ۲۸۱ ریال اعلام شده بود.


در این بازه زمانی سود ناخالص با افزایش ۱۰۴ درصدی به ۳۹ میلیارد تومان و سود خالص به ۲۹ میلیارد تومان رسید.


3 ماهه 1401 ساربیل
انتهای خبر

0
0