بورس نامه
1399/11/11
09:08
#ثرود بعد اینکه از مجمع اومد فشار فروش توی سهم بالا رفت و چند روزی صف فروش بود ولی نکته اینجا بود که حجم مبنا رو پر نکرد😌 الانم که....😉😉😉

#ثرودبعد اینکه از مجمع اومد فشار فروش توی سهم بالا رفت و چند روزی صف فروش بود


ولی نکته اینجا بود که حجم مبنا رو پر نکرد😌


الانم که....😉😉😉

انتهای خبر

0
0