تحلیل با سید علی محسنی
1400/08/20
01:31
قبل از حرکت صعودی بازار هم شورت پوزیشن ها قشنگ لیکویید شده بودن یادتونه ؟

قبل از حرکت صعودی بازار هم شورت پوزیشن ها قشنگ لیکویید شده بودن یادتونه ؟


انتهای خبر

0
0