بولتن اقتصادی
1399/08/12
10:36
وزیر بهداشت: امیدوارم خبرهای خوشی در خصوص واکسن‌کرونا داشته باشیم ایران به دلایلی در زمینه تهیه واکسن چراغ‌خاموش حرکت می کند هم‌اکنون از میان ۱۲‌...

وزیر بهداشت: امیدوارم خبرهای خوشی در خصوص واکسن‌کرونا داشته باشیمایران به دلایلی در زمینه تهیه واکسن چراغ‌خاموش حرکت می کندهم‌اکنون از میان ۱۲‌تیمی که مشغول به فعالیت هستند ۳ تا ۴ تیم بسیار جلو بوده و امیدوارم بزودی خبرهای خوشی در این خصوص داشته باشیم.

انتهای خبر

0
0