بتاسهم
1399/11/07
22:16
برادر #بورس در دی 1023 میلیارد ریال درامد داشته و جمعا 10 ماهه به عدد 12571 میلیارد ریالی رسیده است کل عدد سال قبل 3678 میلیارد ریال بوده است

برادر #بورس در دی ۱۰۲۳ میلیارد ریال درامد داشته و جمعا ۱۰ ماهه به عدد ۱۲۵۷۱ میلیارد ریالی رسیده است


کل عدد سال قبل ۳۶۷۸ میلیارد ریال بوده استانتهای خبر

0
0