سهم گلچین
1401/02/10
21:08
#وثنو اطلاعیه 1401/02/10 *سرمایه گذاری ساختمان نوین* خلاصه تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده تصویب افزایش سرمایه از مبلغ 1,500,000 میلیون ریا...

#وثنو


اطلاعیه ۱۴۰۱/۰۲/۱۰


*سرمایه گذاری ساختمان نوین*


خلاصه تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده


تصویب افزایش سرمایه از مبلغ ۱,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۲,۵۰۰,۰۰۰میلیون ریال (معادل ۶۷ درصد)


۳۹٪ از محل مطالبات و آورده ی نقدی و۲۸٪ از محل سود انباشته
#غشوکو


اطلاعیه ۱۴۰۱/۰۲/۱۰


*شوکو پارس*


شرکت اصلی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) مبلغ ۴۶۸ ریال سود به ازای هر سهم محقق نمود.


۶۹درصد افزایش سود خالص نسبت به دوره ی مشابه سال گذشته۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) سود هر سهم تلفیقی مبلغ ۴۶۷ ریال محقق گردید.


۶۹ درصد افزایش سود خالص نسبت به سود تلفیقی سال گذشتهانتهای خبر

0
0