نوآوران امین
1401/02/31
18:06
قند لرستان(#قلرست) اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 9 ماهه منتهی به 1401/01/31 (حسابرسی نشده) ✅ افزایش 80 درصدی درآمدهای عملیاتی 9 ماه...

قند لرستان(#قلرست)


اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ (حسابرسی نشده)✅ افزایش ۸۰ درصدی درآمدهای عملیاتی ۹ ماهه ۱۴۰۱ در مقایسه با دوره مشابه (از مبلغ ۱,۳۹۰,۸۰۸ میلیون ریال به مبلغ ۲,۴۹۷,۶۳۸ میلیون ریال رسیده است)


✅افزایش ۱۴ درصدی سود خالص ۹ ماهه ۱۴۰۱ و تحقق سود ۱۶۳۹ ریالی به ازاء هر سهمتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodalانتهای خبر

0
0