کارگزاری آبان
1399/08/28
14:39
📊#حپارسا اطلاعیه 99/08/28 *توسعه حمل و نقل ريلي پارسيان* 12ماهه منتهی به 99/06/31 (حسابرسی نشده) مبلغ 1,364 ریال سود به ازای هر سهم محقق می گردد. ...

📊#حپارسا


اطلاعیه ۹۹/۰۸/۲۸


*توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان*


۱۲ماهه منتهی به ۹۹/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) مبلغ ۱,۳۶۴ ریال سود به ازای هر سهم محقق می گردد.


۹۸ درصد افزایش سود نسبت به سال مالی۹۸
انتهای خبر

0
0