بتاسهم
1399/08/19
20:07
#قلرست جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت 15:00 روز پنج شنبه مورخ 1399/08/29 در استان تهران ،شهر تهران به آدرس تهران - بلوار آفريقا - خيابان شهيد ب...

#قلرست جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت ۱۵:۰۰ روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۹ در استان تهران ،شهر تهران به آدرس تهران - بلوار آفریقا - خیابان شهید بنیسی (فرزان غربی سابق )- پلاک ۲۴ - طبقه دوم برگزار میگردد


انتهای خبر

0
0