اخبار شرکت‌ها و مجامع بورسی
1401/03/16
15:01
#دکیمی تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ شرکت صنعتی کیمیدارو 🔹 زمان و محل برگزاری مجمع عمومی : مجمع عمومی فوق‌العاد...

#دکیمی


تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ شرکت صنعتی کیمیدارو🔹 زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :


مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۰ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راس ساعت ۱۷:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ درمحل کیلومتر ۳ جاده آبعلی برگزار گردید⏺⏺⏺⏺⤵⤵️⤵️⤵️


📣کانال اخبار مجامع
انتهای خبر

0
0