بتاسهم
1400/01/15
09:50
پتروشیمی #نوری در سه ماهه چهارم با فروش حدود 14 هزار میلیارد تومانی خود رکورد فروش را به ثبت رساند و با رشد 38 درصد به نسبت سه ماهه پاییز به کار خ...

پتروشیمی #نوری در سه ماهه چهارم با فروش حدود ۱۴ هزار میلیارد تومانی خود رکورد فروش را به ثبت رساند و با رشد ۳۸ درصد به نسبت سه ماهه پاییز به کار خود پایان داد.انتهای خبر

0
0