کارگزاری آبان
1401/06/02
08:29
#دیدگاه_بامدادی بازار با توجه به کشدار شدن ابهامات و سطوح قیمتی پایین در بسیاری از نمادها در گروه های کوچکتر و کمبود نقدینگی، به این گروه ها متمایل...

#دیدگاه_بامدادی


بازار با توجه به کشدار شدن ابهامات و سطوح قیمتی پایین در بسیاری از نمادها در گروه های کوچکتر و کمبود نقدینگی، به این گروه ها متمایل است و به نظر میرسد امروز نیز وضعیت مشابهی با چاشنی احتیاط مرسوم در پایان هفته داشته باشد.
انتهای خبر

0
0