بورس امروز
1400/12/16
10:03
📌توقف نمادها به علت افشای اطلاعات بااهمیت ب: 🔹وثنو: عدم فروش ملک از طریق مزایده 🔹وآرین: نحوه بازپرداخت بدهی های ارزی شرکت انرژی گستر جم 🆔

📌 توقف نمادها به علت افشای اطلاعات بااهمیت ب:


🔹وثنو: عدم فروش ملک از طریق مزایده


🔹وآرین: نحوه بازپرداخت بدهی های ارزی شرکت انرژی گستر جم


🆔انتهای خبر

0
0