ایبنا
1399/09/16
12:21
🔻رییس جمهور: 🔹 لایحه بودجه با نگاه واقع‌بینانه و منطبق بر نیازهای جامعه و مردم تدوین و تنظیم شده است 🔹 این بودجه حاوی پیام‌های روشن و متعددی است ...

🔻رییس جمهور:🔹 لایحه بودجه با نگاه واقع‌بینانه و منطبق بر نیازهای جامعه و مردم تدوین و تنظیم شده است🔹 این بودجه حاوی پیام‌های روشن و متعددی است که می‌تواند بیانگر وضعیت اقتصادی کشور در سال آینده باشد🔹 حمایت از قشرهای کم درآمد با پرداخت‌های معیشتی ، جبران تورم در دستمزد حقوق بگیران، تامین کالاهای اساسی و تامین مواد اولیه برای تولید از مهمترین پیام های بودجه سال آینده است🔹 آمادگی برای رساندن تولید نفت به ظرفیت کامل برای صادرات🔹 بررسی نحوه تحقق و اجرای تخصیص آب و گاز رایگان به اقشار کم‌برخوردار و کم‌مصرفانتهای خبر

0
0