نوآوران امین
1401/02/10
15:58
آهنگری تراکتور سازی ایران (#خاهن) گزارش #فعالیت_ماهانه (#فروردین_۱۴۰۱) دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ سال مالی منتهی به: ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ ⭕️کاهش ...

آهنگری تراکتور سازی ایران (#خاهن)گزارش #فعالیت_ماهانه (#فروردین_۱۴۰۱) دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱سال مالی منتهی به: ۱۴۰۱/۱۲/۲۹⭕️کاهش (۱۸.۴۴) درصدی فروش فروردین ۱۴۰۱ در مقایسه با ماه گذشته


✅رشد ۲۰.۵۷ درصدی فروش فروردین ۱۴۰۱ در مقایسه با فروردین ۱۴۰۰


✅رشد ۲۰.۵۷ درصدی فروش ۱ ماهه سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشتهتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodal

انتهای خبر

0
0