کارگزاری آبان
1399/11/14
09:57
📊#حآسا اطلاعیه 99/11/14 *آسیا سیر ارس* افشای اطلاعات بااهمیت - (تغییرات اساسی در قراردادهای مهم - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ ن

📊#حآسا


اطلاعیه ۹۹/۱۱/۱۴


*آسیا سیر ارس*


افشای اطلاعات بااهمیت - (تغییرات اساسی در قراردادهای مهم - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰


ن
انتهای خبر

0
0