احسان زمانی (سهام و فارکس)
1399/09/23
08:32
#وتوسم_آپدیت پس از تکمیل پولبک به خط بی دی از همین محدوده ۱۳۷۰ تومان که بصورت باکس زرد رنگ مشخص گردیده است میتواند تا ۱۹۶۰ و ۲۵۷۰ تومان رشد کند

#وتوسم_آپدیت


پس از تکمیل پولبک به خط بی دی از همین محدوده ۱۳۷۰ تومان که بصورت باکس زرد رنگ مشخص گردیده است میتواند تا ۱۹۶۰ و ۲۵۷۰ تومان رشد کند
انتهای خبر

0
0