نیما آزادی |‌ Nima Azadi
1399/10/29
09:23
✅راستی قانون 50% البته یک بار گفتم ره به جایی نبرد ، احتمالا متوجه نشدند، بزارید یک بار دیگه بگم! یک قانون وضع کردند که اگر سهمی 50% رشد کرد کن...

✅راستی قانون ۵۰٪البته یک بار گفتم ره به جایی نبرد ، احتمالا متوجه نشدند، بزارید یک بار دیگه بگم!یک قانون وضع کردند که اگر سهمی ۵۰٪ رشد کرد کنفرانس بره که ازش سوال پرسیده بشه و ناشر جواب بده.در طول رشد بازار تقریبا همه سهام رو سر همین بستند.عزیز دل، وقتی سهمی ۵۰٪ بالا میره این رشد معادل همین اندازه در مسیر افت نیست.یعنی سهمی ۵۰٪ رشد کرد، با ۵۰٪ افت نمیره سر خونه اولشمثلا سهمی ۱۰۰۰ بود و ۵۰٪ رشد کرد میشه ۱۵۰۰ میره کنفرانس بعد برگرده ۱۰۰۰ نمیره کنفرانس باید بره ۷۵۰ تومان بره کنفرانس!
بگذریم که ذات همچین قانونی کلا چرتهولی در وضع قوانین تون حداقل کمی فکر کنید.

انتهای خبر

0
0