ساعت بورس
1400/07/20
11:22
... #خنصیر #تپکو #غگیلا با #صف_خرید امروز قدرت نمایی کردند ... 📊 📉

...#خنصیر#تپکو#غگیلابا #صف_خرید امروز قدرت نمایی کردند...📊 📉

انتهای خبر

0
0