کدال۳۶۰
1400/12/25
11:59
#ثاخت #گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1400/12/29 ▪ شرکت بین المللی توسعه ساختمان طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1400/12/29 از محل واگذاری پ...

#ثاخت


#گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_۱_ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
▪ شرکت بین المللی توسعه ساختمان طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ از محل واگذاری پروژه های خود درآمدی نداشته است.
▪ ثاخت با سرمایه ثبت شده ۹,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۶ ماهه سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ از محل واگذاری پروژه های خود مبلغ ۱۸۵,۳۱۴ میلیون ریال درآمد داشته که نسب به مدت مشابه سال قبل ۲۴٪ افت داشته است
۱۴۰۰-۱۲-۲۵ ۱۱:۵۹:۴۶ (۸۶۳۵۷۶)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0