کانال افزایش سرمایه
1401/02/21
10:06
فاذر صف خرید این بار بازیگر خسته شده و تصمیم به رشد سهم گرفته تنها راه جبران حفظ سرمایه با دلار ۳۰ هزار تومانی بورس هست

فاذر صف خرید این بار بازیگر خسته شده و تصمیم به رشد سهم گرفته


تنها راه جبران حفظ سرمایه با دلار ۳۰ هزار تومانی بورس هستانتهای خبر

0
0