بورس۳۶۵
1399/08/18
15:23
۷ آذر ماه فولاد شفاف سازی کرده است نه تنها فروشنده نیستیم بلکه تا ۱۲ آذر ماه هم ۲۰۰۰ میلیارد تومان خرید خواهیم کرد.. آیا این خریدی که قرار است انج...

۷ آذر ماه فولاد شفاف سازی کرده است نه تنها فروشنده نیستیم بلکه تا ۱۲ آذر ماه هم ۲۰۰۰ میلیارد تومان خرید خواهیم کرد..آیا این خریدی که قرار است انجام دهید در جهت حمایت از سهم است یا منافع شخصی..اینکه شما عمده خرید را در اصلاحات عمیق انجام دهید حمایت از سهام دار خرد نیست ..اینکه قیمت سهم هر روز ۵ درصد اصلاح کند کجای این روند حمایت را نشان می دهد و شما منتظر هستی قیمت سهم به ۱۰۰ تومان برسد تا خرید کنید؟؟

انتهای خبر

0
0