اقتصاد آنلاین
1400/05/24
13:32
📌ولایات سقوط کرده به دست طالبان از صبح امروز از زبان ذبیح الله مجاهد ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان از سقوط ۵ ولایت زیر خبر داد: 🔹شهر بگرام مرکز ...

📌ولایات سقوط کرده به دست طالبان از صبح امروز از زبان ذبیح الله مجاهدذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان از سقوط ۵ ولایت زیر خبر داد:


🔹شهر بگرام مرکز ولایت پروان


🔹شهر بامیان مرکز ولایت بامیان


🔹شهر خوست مرکز ولایت خوست


🔹شهر محمود راقی مرکز ولایت کاپیسا


🔹شهر "میدان شهر" مرکز ولایت میدان وردک


🔸ولایات تحت کنترل دولت : نورستان - پنجشیر - کابل


🔸 در حال حاضر ۳۱ ولایت تحت کنترل طالبان و ۳ ولایت تحت کنترل دولت است.

انتهای خبر

0
0