سهامیاب - آموزش بورس
1399/10/06
19:34
#کدما #گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1399/09/30 ▪️ شرکت معدنی دماوند طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1399/09/30 معادل 8,474 میلیون ریال از م...

#کدما


#گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_۱_ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰▪️ شرکت معدنی دماوند طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ معادل ۸,۴۷۴ میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره ۱ ماهه مشابه سال قبل ۱۷۵٪ افزایش داشته است.▪️«کدما» با سرمایه ثبت شده ۳۰,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۹ ماهه سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ مبلغ ۱۹۰,۹۴۴ میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۴٪ رشد داشته است.۱۳۹۹-۱۰-۰۶ ۱۸:۵۶:۵۵ (۷۰۶۴۸۶)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0