تی اس ای پرس
1399/08/19
09:52
تفاهم نامه جدید بین المللی برای کشتیرانی ایران 🔹ایران و فیلیپین با یکدیگر موافقتنامه کشتیرانی تجاری دریایی امضا می کنند هیات وزیران با صدور مجوز ...

تفاهم نامه جدید بین المللی برای کشتیرانی ایران🔹ایران و فیلیپین با یکدیگر موافقتنامه کشتیرانی تجاری دریایی امضا می کنندهیات وزیران با صدور مجوز به وزارت راه و شهرسازی برای مذاکره و امضای موقت موافقتنامه کشتیرانی تجاری دریایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری فیلیپین موافقت کرد.


@TsePressانتهای خبر

0
0