اخبار سایت بورس تهران
1400/10/21
19:09
پاداش هیات مدیره شرکت بورس؛ متعلق به شرکت‌های سهامدار است نه اشخاص حقیقی

پاداش به اعضا هیات مدیره بورس تهران، مربوط به سال مالی ۱۳۹۹ بوده که در مجمع تیرماه به تصویب رسید و به صورت شفاف در صورت های مالی شهریور ماه لحاظ شده است.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل بورس تهران، تخصیص ۹۱۰ میلیون تومان پاداش به اعضا هیات مدیره بورس تهران، مربوط به سال مالی ۱۳۹۹ بوده که در مجمع تیرماه به تصویب رسید و به صورت شفاف در صورت های مالی شهریور ماه لحاظ شده است. این رویداد مختص این دوره نبوده و رویه ای است که هرساله و در تمامی گزارش های شش ماهه ادوار گذشته نیز وجود داشته است.


لازم به ذکر است این پاداش در وجه اشخاص حقیقی نیست بلکه به شرکت های حقوقی عضو هیئت مدیره اختصاص پیدا می کند.


بر اساس ماده ۲۴۱ قانون تجارت، شرکت ها می توانند حداکثر تا سه درصد سود تقسیم بر سهامداران شرکت را به عنوان پاداش به اعضای هیئت مدیره تخصیص دهند که مبلغ ۹۱۰ میلیون تومان مورد اشاره، تنها هفت صدم درصد(زیر یک درصد) از سود شرکت بورس اوراق بهادار تهران در سال مالی ۹۹ را شامل شده و در ضمن بین هفت عضو حقوقی هیئت مدیره تقسیم می شود. یعنی به ازای هر عضو حقوقی مانند سرمایه گذاری صبا تامین، سرمایه گذاری بانک ملی و... یکصد و سی میلیون تومان تعلق گرفته است.


انتهای خبر

0
0