کارگزاری آبان
1399/08/12
10:37
📊#چفیبر اطلاعیه 99/08/12 *تولید فیبر ایران* افشای اطلاعات بااهمیت - (نتایج برگزاری مزایده - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

📊#چفیبر


اطلاعیه ۹۹/۰۸/۱۲


*تولید فیبر ایران*


افشای اطلاعات بااهمیت - (نتایج برگزاری مزایده - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
انتهای خبر

0
0