اسمارت بورس
1399/10/09
18:14
📣 وضعیت صنعت اوره در داخل کشور ♦️ از میان اوره‌ساز‌های کشور چهار شرکت پتروشیمی پردیس، کرمانشاه، خراسان و شیراز بورسی و پتروشیمی رازی غیربورسی هستن...

📣 وضعیت صنعت اوره در داخل کشور♦️ از میان اوره‌ساز‌های کشور چهار شرکت پتروشیمی پردیس، کرمانشاه، خراسان و شیراز بورسی و پتروشیمی رازی غیربورسی هستند و همچنین درحال حاضر سه طرح توسعه درحال تکمیل لردگان، هنگام و مسجد سلیمان در دست تکمیل است. مجموع تولید اوره ایران ۳/ ۶ میلیون تن است که ۴۷ درصد از تولید با پتروشیمی پردیس، ۲۳ درصد شیراز، ۱۰درصد کرمانشاه، ۸درصد خراسان و ۱۲ درصد با پتروشیمی رازی است.♌️

انتهای خبر

0
0