پایگاه خبری انتخاب
1401/07/01
11:00
فارس: 🔹 نقش پوشش در ایجاد و مدیریت شهوات، نقشی جدی است 🔹 اگر کسی از پوشش دیگران هیچ اثری نمی‌پذیرد باید گفت که عادی نیست، اگر نگوییم بیمار است ...

فارس:


🔹 نقش پوشش در ایجاد و مدیریت شهوات، نقشی جدی است🔹 اگر کسی از پوشش دیگران هیچ اثری نمی‌پذیرد باید گفت که عادی نیست، اگر نگوییم بیمار است🔹 پوشش، دین، مذهب، عقیده و سقط‌جنین اموری سلیقه‌ای نیستند؛ حکومت در این موارد باید ورود کند‌جزئیات در 👇👇


https://www.entekhab.ir/۰۰۲v۵y


🆔 @Entekhab_irانتهای خبر

0
0