کارگزاری آبان
1399/11/14
12:10
#تحلیل_تکنیکال #صبا *سرمايه گذاری صبا تامين* قیمت با محرک واگرایی معمولی مثبت RD+ بر روی 50 درصد فیبوناچی ریتریسمنت یک رالی صعودی را شروع کرده است....

#تحلیل_تکنیکال


#صبا


*سرمایه گذاری صبا تامین*


قیمت با محرک واگرایی معمولی مثبت RD+ بر روی ۵۰ درصد فیبوناچی ریتریسمنت یک رالی صعودی را شروع کرده است. به نظر میرسد قیمت تا رسیدن به مقاومت کلاسیک ۱۰۰۰ تومان مانعی نداشته باشد.
انتهای خبر

0
0