بتاسهم
1401/05/31
16:35
بورل: ارزیابی پاسخ ایران به متن پیشنهادی معقول بود؛ حتی فراتر از آن! 📢 «جوزپ بورل» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در خصوص اینکه دیپلمات‌های اروپا...

بورل: ارزیابی پاسخ ایران به متن پیشنهادی معقول بود؛ حتی فراتر از آن!📢 «جوزپ بورل» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در خصوص اینکه دیپلمات‌های اروپایی پاسخ ایران به متن اتحادیه اروپا را معقول خوانده بودند، توضیح داد: در واقع، کمی فراتر از آن است، بیشتر پاسخ‌هایی که من از منابع اروپایی دریافت کردم این بود که آمریکا می‌تواند با پاسخ ایران همکاری کند.

انتهای خبر

0
0