بورس۲۴
1401/02/07
17:04
ارزیابی عملکرد ماه نخست «حریل»

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت ریل پرداز سیر در مدت ۱ ماهه سال ۱۴۰۱ حدود ۳۷ میلیارد تومان درآمد به دست آورد.

ارزیابی عملکرد ماه نخست «حریل»

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت ریل پرداز سیر در مدت ۱ ماهه سال ۱۴۰۱ حدود ۳۷ میلیارد تومان درآمد به دست آورد. در فروردین ماه سال قبل نیز درآمد ۲۹ میلیارد تومانی را ثبت کرد.


حریل 1 ماهه 1401
حریل 1 ماهه 1401 خطی
انتهای خبر

0
0