نوآوران امین
1401/02/20
13:34
بهمن دیزل(#خدیزل) صورت‌های مالی تلفیقی سال مالی منتهی به 1400/12/29 (حسابرسی نشده) ✅ افزایش 207 درصدی درآمدهای عملیاتی 12 ماهه 1400 در مقایسه با...

بهمن دیزل(#خدیزل)


صورت‌های مالی تلفیقی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)✅ افزایش ۲۰۷ درصدی درآمدهای عملیاتی ۱۲ ماهه ۱۴۰۰ در مقایسه با دوره مشابه (از مبلغ ۹,۰۱۳,۳۷۸ میلیون ریال به مبلغ ۲۷,۶۹۳,۴۹۰ میلیون ریال رسیده است)


✅افزایش ۱۴۰ درصدی سود خالص ۱۲ ماهه ۱۴۰۰ و تحقق سود ۱۲۴۰ ریالی به ازاء هر سهمتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodalانتهای خبر

0
0