بولتن اقتصادی
1399/11/14
17:21
نسخه پیچی آنلاین غیر قانونی است مشاور وزیر بهداشت: نسخه پیچی آنلاین و امکان بارگذاری نسخه برای تهیه و ارسال دارو از داروخانه‌ها و فروش کالاهای سل...

نسخه پیچی آنلاین غیر قانونی استمشاور وزیر بهداشت:


نسخه پیچی آنلاین و امکان بارگذاری نسخه برای تهیه و ارسال دارو از داروخانه‌ها و فروش کالاهای سلامت محور در اسنپ غیر قانونی است.

انتهای خبر

0
0