بورس۲۴
1401/02/21
17:22
حفاری شمال سال ۱۴۰۰ را چگونه به پایان برد؟

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴ ،شرکت حفاری شمال در ۱۲ ماهه منتهی به اسفند فروش ۱۷۱۳ میلیارد تومانی را به ثبت رساند.

حفاری شمال سال 1400 را چگونه به پایان برد؟

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ،شرکت حفاری شمال در ۱۲ ماهه منتهی به اسفند فروش ۱۷۱۳ میلیارد تومانی را به ثبت رساند تا سودناخالص این شرکت به ۳۹۶ میلیارد تومان بالغ شود. هم چنین سود عملیاتی به ۳۳۷ میلیارد تومان و سود خالص نیز به ۲۵۲ میلیارد تومان بالغ گردید. لازم به ذکر است سود محقق شده هر سهم۲۸۰ ریال اعلام شده است.


حفاری 12 ماهه 1400
انتهای خبر

0
0