ایچیموکو و الیوت
1399/11/13
10:10
#مرقام-روزانه=>صف خرید=>واگراییها اغلب در موج 5 ایجاد می شوند،در انتهایِ امواج صعودی و نزولی که اگر در 2 اندیکاتور،واگرایی مشاهده کردید، شک نکنید،و...

#مرقام-روزانه=>صف خرید=>واگراییها اغلب در موج ۵ ایجاد می شوند،در انتهای امواج صعودی و نزولی که اگر در ۲ اندیکاتور،واگرایی مشاهده کردید، شک نکنید،و ترید کنید چه buy چه sellانتهای خبر

0
0