حسین زمانی
1399/08/12
18:56
تائید برنامه تغییر در رویه فعلی پیش گشایش معاملات بورس محمود گودرزی معاون بورس تهران : در صورت تائید هیات مدیره ، 5 تا 10 دقیقه از تایم پیش گشایش...

تایید برنامه تغییر در رویه فعلی پیش گشایش معاملات بورسمحمود گودرزی معاون بورس تهران :در صورت تایید هیات مدیره ، ۵ تا ۱۰ دقیقه از تایم پیش گشایش به حالت No Cancellation در می آید/بورس ۲۴انتهای خبر

0
0