پایگاه خبری انتخاب
1399/09/16
13:20
♦️سفر بین استانی در کدام مناطق همچنان ممنوع است؟ 🔹معاون مرکز مدیریت راه‌های کشور گفت: محدودیت‌ها همچنان برای انجام سفرهای بین استانی و بین شهری اد...

♦️سفر بین استانی در کدام مناطق همچنان ممنوع است؟🔹معاون مرکز مدیریت راه‌های کشور گفت: محدودیت‌ها همچنان برای انجام سفرهای بین استانی و بین شهری ادامه دارد و متخلفان بر اساس مصوبات ملی و استانی ستاد ملی مقابله با کرونا جریمه می‌شوندجزییات در👇👇


entekhab.ir/۰۰۲T۵j


🆔 @Entekhab_irانتهای خبر

0
0