کدال۳۶۰
1401/06/02
15:28
#وملل #گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1401/05/31 ▪ اعتباری ملل طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1401/05/31 از محل تسهیلات اعطایی،سپرده گذاری،...

#وملل


#گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_۱_ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱▪ اعتباری ملل طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ از محل تسهیلات اعطایی،سپرده گذاری،اوراق،سرمایه گذاری و کارمزدهای دریافتی مبلغ ۶,۶۰۴,۵۷۴ میلیون ریال درآمد محقق نموده و از محل هزینه مالی، سود سپرده‌هاو کارمزدها مبلغ ۶,۲۵۰,۰۰۳ میلیون ریال هزینه شناسایی کرده است.


بانک در این ماه تراز مثبت ٪۶ را ثبت نموده است▪ وملل با سرمایه ثبت شده ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۵ ماهه سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ مبلغ ۳۴,۳۶۶,۸۵۰ میلیون ریال درآمد داشته است و مبلغ ۲۸,۷۵۲,۹۹۶ میلیون ریال هزینه شناسایی کرده است.


بانک طی عملکرد تجمیعی تراز مثبت ٪۲۰ را ثبت نموده است
۱۴۰۱-۰۶-۰۲ ۱۵:۲۹:۵۶ (۹۲۷۸۸۰)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0