مبین تحلیل
1399/08/21
10:59
📌#نبض_بازار 🔸تغییر رنگ شاخص کل از قرمز به مثبت، حمایت ها در اکثر گروهای مختلف در حال انجام شدن است. ➖➖➖➖➖➖➖

📌#نبض_بازار


🔸تغییر رنگ شاخص کل از قرمز به مثبت، حمایت ها در اکثر گروهای مختلف در حال انجام شدن است.


➖➖➖➖➖➖➖
انتهای خبر

0
0