بورس۲۴
1400/10/22
10:24
شفاف سازی «قشهد» در خصوص سود عملیاتی

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت شهد توضیحات تکمیلی در خصوص اطلاعات و صورتهای مالی منتشر نمود براین اساس دلایل افزایش ۳۶۴ درصدی سود عملیاتی سال مالی منتهی به شهریور نسبت به دوره مشابه سال قبل منتشر شده است.

شفاف سازی «قشهد» در خصوص سود عملیاتی

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت شهد توضیحات تکمیلی در خصوص اطلاعات و صورتهای مالی منتشر نمود براین اساس دلایل افزایش ۳۶۴ درصدی سود عملیاتی سال مالی منتهی به شهریور نسبت به دوره مشابه سال قبل ناشی از افزایش ۶۳درصدی چغندر خریداری شده و درنتیجه این امر باعث افزایش ۷۱ درصدی شکر تولیدی شده است.قشهد
انتهای خبر

0
0