بورس نامه
1399/09/23
08:57
امروز خیلی از سهم ها از منفی به مثبت نوسان خواهند داد سعی میکنیم چن تا شو معرفی کنیم تا در کنار هم سود کنیم🌺🙌🏻

امروز خیلی از سهم ها از منفی به مثبت نوسان خواهند دادسعی میکنیم چن تا شو معرفی کنیم تا در کنار هم سود کنیم🌺🙌🏻

انتهای خبر

0
0