بورس۲۴
1401/03/05
12:32
ارزیابی روند فروش «خمهر» در ۲ ماهه۱۴۰۱

به گزارش کدال نگر بورس۲۴، شرکت مهرکام پارس گزارش فعالیت ماهانه ۲ ماهه منتهی به اردیبهشت ماه خود رامنتشر کرد.

ارزیابی روند فروش «خمهر» در 2 ماهه1401

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت مهرکام پارس گزارش فعالیت ماهانه ۲ ماهه منتهی به اردیبهشت ماه خود رامنتشر کرد. براساس اطلاعات منتشر شده در سامانه کدال شرکت در دوره ۲ ماهه منتهی به اردیبهشت ۱۴۰۱ از فروش محصولات خود ۳۰۵ میلیارد تومان درآمد کسب نمود که از این مبلغ ۲۰۲ میلیارد تومان آن مربوط به همین ماه می باشد.


خمهر
انتهای خبر

0
0