فرارسانه
1401/02/18
21:01
#اطلاعیه ☑️ اعلام نمادهای مشمول برخی مفاد ضوابط ماده ۲۱ دستورالعمل بازارگردانی در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران 🌀 نمادهای معاملاتی زیر ...

#اطلاعیه


☑️ اعلام نمادهای مشمول برخی مفاد ضوابط ماده ۲۱ دستورالعمل بازارگردانی در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران🌀 نمادهای معاملاتی زیر مشمول بندهای ۲،۳ و‌۴ ماده ۱ ضوابط مذکور هستند:(آریا۱)


(بپیوند۱)


(بجهرم۱)


(سرچشمه۱)


(صبا۱)


(فجهان۱)


(کگهر۱)


(وسپهر۱)


(وکبهمن۱)


(ومهان۱)


(وهامون۱)https://www.ifb.ir/GetFiles/GetAnnouncmentFile.aspx?file=۹۴۴۹
#بازار_گردانی


#فرابورس🆔@FaraRasaneانتهای خبر

0
0