کانال کدال
1400/03/20
10:02
📊 نماد: کسرا 📑 موضوع: اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1399/12/30 (حسابرسی نشده) 🏭 شرکت: سراميک هاي صنعتي اردکان ✅ تمام درصد های گزارش ش...

📊 نماد : کسرا📑 موضوع: اطلاعات و صورت‌های مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده)🏭 شرکت : سرامیک های صنعتی اردکان✅ تمام درصد های گزارش شده برحسب مقایسه با مدت مشابه سال ۹۸ بدست آمده است.🗂 صورت سود و زیان:🔹 درآمدهای عملیاتی : 🔼(+۵۹٪)


از مبلغ ۱,۲۱۱,۴۵۸ میلیون ریال به مبلغ ۱,۹۲۷,۷۲۶ میلیون ریال رسیده است.🔹 سود(زیان) خالص: 🔼(+۹۴٪)


از مبلغ ۵۹۴,۷۶۹ میلیون ریال به مبلغ ۱,۱۵۳,۵۲۸ میلیون ریال رسیده است.🔹 سود(زیان) خالص هر سهم: 🔼(+۹۴٪)


تحقق سود ۹۰۲ ریالی به ازاء هر سهم در ۱۲ماهه منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۹.🗂 صورت وضعیت مالی (مقایسه ی این قسمت با پایان سال مالی ۹۸ می باشد.)💠 جمع دارایی ها : 🔼(۶۵+٪)💠 جمع بدهی ها: 🔼(+۲۸٪)💠 جمع حقوق مالکانه: 🔼(+۷۸٪)


علت افزایش: سود انباشته و سرمایه🔑 نکات با اهمیت گزارش در مقایسه با دوره ۱۲ماهه سال گذشته :🔸مانده موجودی نقد در پایان سال : 🔼(+۴۰۶٪)


علت رشد : جریان خالص خروج نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی
📋 مشاهده اطلاعیه📥 دریافت اطلاعیه ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ #کسرا #صورت_مالی_۱۲ماهه #حسابرسی_نشده ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 📆 ۱۴۰۰/۰۳/۱۹ ۲۱:۲۷:۰۳ ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ کانال کدال⬇️⬇️ 🆔:دانلود
انتهای خبر

0
0