بولتن اقتصادی
1399/08/23
13:26
توزیع روغن جامد خوراکی آغاز شد 🔹معاون بازرگانی داخلی وزارت صمت از صدور حواله ۷۰ هزار تنی روغن صنف و صنعت و آغاز توزیع روغن جامد خوراکی خبر داد.

توزیع روغن جامد خوراکی آغاز شد🔹معاون بازرگانی داخلی وزارت صمت از صدور حواله ۷۰ هزار تنی روغن صنف و صنعت و آغاز توزیع روغن جامد خوراکی خبر داد.

انتهای خبر

0
0