بهنام صمدی
1399/08/27
08:34
عزیزان بورس موسسه خیریه یا خزانه دولت نیست که هرکسی از راه رسید از آن بِکَند و ببرد بازار هنوز از شوک آزادسازی ۶۰ درصدی سهام عدالت رها نشده است ...

عزیزان بورس موسسه خیریه یا خزانه دولت نیست که هرکسی از راه رسید از آن بکند و ببردبازار هنوز از شوک آزادسازی ۶۰ درصدی سهام عدالت رها نشده استاگر قصد دارید از بازار سرمایه معیشت مردم را تامین کنید باید برای #بورس جذابیت ایجاد کنید وگرنه این ۳۰ هزار میلیارد خریداری نخواهد داشت


@BehnamSamadi_ir

انتهای خبر

0
0