کدال۳۶۰
1401/05/31
18:04
#سبد_آسال اطلاعات و #صورت‌های_مالی_میاندوره‌ای #دوره_6_ماهه منتهی به 1401/03/31 (#حسابرسی_شده) شرکت سبدگردان آسال ▪️ شرکت سبدگردان آسال در دو...

#سبد_آسال


اطلاعات و #صورت‌های_مالی_میاندوره‌ای #دوره_۶_ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ ( #حسابرسی_شده ) شرکت سبدگردان آسال
▪️ شرکت سبدگردان آسال در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ به ازای هر سهم ۰ ریال سودی محقق نکرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۰٪ تغییری نکرده است.▪️ «سبد آسال» با سرمایه ثبت شده ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ مبلغ ۱۰۲,۳۶۹ میلیون ریال سودی محقق نکرده است.
۱۴۰۱-۰۵-۳۱ ۱۸:۰۴:۴۸ (۹۲۷۵۵۶)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0