کارگزاری آبان
1400/04/15
10:30
📈بیمه ای ها نیز با تقاضا همراه اند. در این میان #کوثر و #بساما منفی و متعادل اند. #آرمان، #وآفری و #باران پر عرضه های گروه اند. #اتکای، #ودی، #ومعل...

📈بیمه ای ها نیز با تقاضا همراه اند. در این میان #کوثر و #بساما منفی و متعادل اند. #آرمان، #وآفری و #باران پر عرضه های گروه اند. #اتکای، #ودی، #ومعلم، #البرز، #دانا، #نوین، #بپاس نیز مثبت و متعادل داد و ستد می شوند.


انتهای خبر

0
0